Mesterkart

 

Produkt

  Kartproduksjon
  Digitale kartdata
     N50 Kartdata
     N250 Kartdata
     N500 Kartdata
     N1000 Kartdata
     N2000 Kartdata
     Vbase
     Administrative grenser
     N50 Raster
     N250 Raster

 

Skrytealbum
 

Diplom
 

Ordliste
 

Om Mesterkart

N250 Raster

N250 Raster er bildefiler (TIFF-format) med ein detaljeringsgrad som papirkart i målestokk 1 : 250 000.

N250 Raster er ikkje lagdelt, og kan ikkje redigerast, men filene er georefererte, og kan lett brukast saman med andre kartdata, for eksempel som bakgrunnskart.

Kvart bildeelement (pixel) er 15,875 x 15,875 meter. Største anbefalte målestokk på papirkart er 1 : 80 000.

   
  Innhald
Høgde
Vatn
Markslag
Bygg og anlegg
Samferdsle
Administrative grenser
Stadnamn
   
  Leveringsform
  Geografisk område: Heile landet
Fylke
Kommune
Tiler
  Koordinatsystem: UTM Euref89 (WGS84), sone 33 eller lokal sone
  Filformat: TIFF
Georeferering: TFW, SOSI, MMM
 
  Ajourhald
Årleg, ny versjon blir tilgjengeleg kvart kalenderår.
 
  Produktark
Last ned PDF-fil.
 
  Opphavsrett
Statens kartverk har opphavsretten til produktet     N250 Raster.
  N250 Raster © Statens kartverk
   
  TILBAKE TIL OVERSIKT OVER DIGITALE KARTDATA

Mesterkart, Veelsmyra 43, 1634 Gamle Fredrikstad              Telefon 466 67 067