Mesterkart

 

Produkt

  Kartproduksjon
  Digitale kartdata
     N50 Kartdata
     N250 Kartdata
     N500 Kartdata
     N1000 Kartdata
     N2000 Kartdata
     Vbase
     Administrative grenser
     N50 Raster
     N250 Raster

 

Skrytealbum
 

Diplom
 

Ordliste
 

Om Mesterkart

N500 Kartdata

N500 Kartdata har ein detaljeringsgrad som passar til kart i målestokk frå 1 : 350 000 til 1 : 750 000. Blir også brukt som bakgrunnsinformasjon for planlegging, overvakning og presentasjon av statistikk og analyser.

 

   
  Innhald
Høgde
Vatn
Markslag
Bygg og anlegg
Samferdsle
Administrative grenser
Stadnamn
   
  Leveringsform
  Geografisk område: Heile landet - fylkesvisvis
Fylke - samla
Fritt valgt rektangulært område
  Koordinatsystem: UTM Euref89 (WGS84),
lokal sone eller sone 33
  Filformat: ArcInfo export
Shape
SOSI
  Rutenett (grid): 10 x 10 km
Utan rutenett
 
  Ajourhald
Årleg, ny versjon blir tilgjengeleg kvart kalenderår.
 
  Produktark
Last ned PDF-fil.
 
  Opphavsrett
Statens kartverk har opphavsretten til produktet     N500 Kartdata.
  N500 Kartdata © Statens kartverk
   
  TILBAKE TIL OVERSIKT OVER DIGITALE KARTDATA

Mesterkart, Veelsmyra 43, 1634 Gamle Fredrikstad              Telefon 466 67 067