Mesterkart

 

Produkt

  Kartproduksjon
  Digitale kartdata
     N50 Kartdata
     N250 Kartdata
     N500 Kartdata
     N1000 Kartdata
     N2000 Kartdata
     Vbase
     Administrative grenser
     N50 Raster
     N250 Raster

 

Skrytealbum
 

Diplom
 

Ordliste
 

Om Mesterkart

N50 Raster

N50 Raster er bildefiler (TIFF-format) av papirkartserien Norge 1 : 50 000 (M711), og blir dermed ein digital versjon av desse papirkarta, med unntak av at N50 Raster ikkje inneheld djupneinformasjon (bathymetri).

N50 Raster er ikkje lagdelt, og kan ikkje redigerast, men filene er georefererte, og kan lett brukast saman med andre kartdata, for eksempel som bakgrunnskart.

Kvart bildeelement (pixel) er 4,3 x 4,3 meter. Største anbefalte målestokk på papirkart er 1 : 20 000.

   
  Innhald
Høgde
Vatn
Markslag
Bygg og anlegg
Samferdsle
Administrative grenser
Stadnamn
   
  Leveringsform
  Geografisk område: Heile landet - kommunevis
Fylke - kommunevis
Kommune
Norge 1 : 50 000-kartblad
Fritt valgt rektangulært område
  Koordinatsystem: UTM Euref89 (WGS84), sone 33 eller lokal sone
  Filformat: TIFF
Georeferering: TFW, SOSI, MMM
 
  Ajourhald
Årleg, ny versjon blir tilgjengeleg kvart kalenderår.
 
  Produktark
Last ned PDF-fil.
 
  Opphavsrett
Statens kartverk har opphavsretten til produktet     N50 Raster.
  N50 Raster © Statens kartverk
   
  TILBAKE TIL OVERSIKT OVER DIGITALE KARTDATA

Mesterkart, Veelsmyra 43, 1634 Gamle Fredrikstad              Telefon 466 67 067