Mesterkart

 

Produkt

  Kartproduksjon
     Turkart
     Temakart
     Topografiske kart
     Kart til forskning
     Fjellskygge

  Digitale kartdata

 

Skrytealbum
 

Diplom
 

Ordliste
 

Om Mesterkart

Temakart

Produktgruppa temakart omfattar mykje. Temakart er kart som framhevar eitt bestemt tema, som for eksempel:

Lista kan gjerast mykje lenger, men syner nokre eksempel på temakart som Mesterkart har erfaring med.

Temaet som skal framhevast blir normalt lagt oppå eit bakgrunnskart. Kunsten i å lage eit godt temakart består i hovudsak av tydlege få fram kva som er temaet og samtidig få fram relevant informasjon i bakgrunnskartet som vegar, byar, tettstader, landskap, namn, osv. Små justeringar av farge og symbolbruk kan her gjere store utslag på resultatet.

Eksempel på temakart
Eksempel på temakart

Mesterkart, Veelsmyra 43, 1634 Gamle Fredrikstad              Telefon 466 67 067