Mesterkart

 

Produkt

  Kartproduksjon
     Turkart
     Temakart
     Topografiske kart
     Kart til forskning
     Fjellskygge

  Digitale kartdata

 

Skrytealbum
 

Diplom
 

Ordliste
 

Om Mesterkart

Turkart

  Utsnitt frå turkart
 

Utsnitt frå turkart

Turkart er detaljerte topografiske kart der symbol for friluftsaktivitetar og turisme er framheva. Punkttema blir gjerne markerte med Symbolfonter for friluftsliv og sport (frå Statens kartverk).

Målestokken på turkart er vanlegvis 1 : 50 000, men 1 : 25 000 er også brukt. Mindre målestokkar som 1 : 75 000 og 1 : 100 000 kan gjere kartet vanskeleg å bruke i kupert terreng.

Turkarta kan leverast med eller utan tekstside. Tekstside er informasjon om turområdet på baksida av kartet. Dette krev tosidig trykking og vil sjølvsagt fordyre kartet litt. Dersom det aktuelle turområdet er stort, kan det også trykkast kart på heile eller delar av side to.

Alle turkart frå Mesterkart har 1 x 1 km rutenett (UTM, lokal sone) for hjelp til orientering med GPS eller kompass.

Turkarta kan leverast med eller utan fjellskygge.

Alternativet til turkart er Statens kartverk sin hovudkartserie Norge 1 : 50 000 (M711-serien). Les meir om fordelane med turkart framføre denne kartserien.

Tore Tonning, som er innehavar av Mesterkart, har erfaring frå fleire turkartprosjekt, blant anna:

Karta finn du i skrytealbumen. Turkart Gloppen fekk i 2001 førsteprisen i klassen for turkart under ei stor internasjonal kartutstilling, som blant kartfolk blir rekna som verdsmeisterskapen i kartografi.

Ei detaljert skildring av gangen i eit turkartprosjekt kan du lese meir om på eiga side.

Alle data frå oppdragsgjevar som er digitalisert av Mesterkart (for eksempel stiar, skiløyper, parkeringsplassar, badeplassar, utsiktspunkt), vil bli returnert til oppdragsgjevar når prosjektet er avslutta. Oppdragsgjevar kan derfor lett nytte desse data i andre samanhengar. Mesterkart tilbyr også sikker oppbevaring av slike data.

Mesterkart kan lage turkart frå heile landet, og frå mange turområde elles i verda.

Innehavaren av Mesterkart er på fritida ein ivrig friluftsmann, og har god kjennskap til turkart også som kartbrukar.

Turkartvêr - Høgste Breakulen, Jostedalsbreen
Turkartvêr - Høgste Breakulen, Jostedalsbreen

Mesterkart, Veelsmyra 43, 1634 Gamle Fredrikstad              Telefon 466 67 067